Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 173

I forbindelse med en ny praksis hos SKAT om strakskontantsalg af biler til eksport efter selvanmelderordningen, som betyder, at bilerne skal tilbageholdes i 14 dage og at det er uklart, hvilke dokumentationskrav der gælder, bedes ministeren oplyse: - Hvordan stemmer disse ændringer overens med, at EU-Domstolen i mange domme har fastslået, at selv kortere tilbageholdelse af varer udgør en ulovlig hindring for EU’s frie varebevægelser, f.eks. i sagen C-23/99 præmis 48, hvoraf det fremgår, at ”under alle omstændigheder står en tilbageholdelse, der kan vare i indtil ti dage, ikke i forhold til formålet med en sådan kontrol”? - Hvordan stemmer det upræcise dokumentationskrav overens med den forvaltningsretlige vejledningspligt? - Hvordan stemmer det nye krav om 14 dage overens med pligten til at lave lovgivningen om, hvis en administrativ ændring beror på en fornyet lovfortolkning, f.eks. FOB 1994.427, eftersom loven er uændret? - Hvordan stemmer det overens med ligebehandlingsprincippet i dansk ret og EU-ret at behandle disse virksomheder, som ikke er under mistanke for uberettiget udførsel, på samme måde som virksomheder, der er? - Hvordan stemmer det overens med, at EU-retten forbyder SKAT at indføre eksportrestriktioner over for almindelige virksomheder, som ikke er under mistanke for uberettigede udførsler, af hensyn til statskassen, jf. f.eks. C-96/08 præmis 48 og C-400/08 præmis 74 og professor, dr. Jur. Erik Werlauff, advokat Hans Sønderby og advokat Goergen, som i EU-ret og Menneskerettigheder fastslår, at ”…det kan ikke udgøre et alment hensyn, at staten gennem sin lovgivning ønsker at beskytte sig mod tab af skatteprovenu”?
Dato: 10-01-2018
Status: Ikke besvaret
Emne: motorkøretøjer

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 10-01-2018
Modtaget: 10-01-2018
Omdelt: 10-01-2018

Spm. om ny praksis hos SKAT om strakskontantsalg af biler til eksport efter selvanmelderordningen, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0