Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Bilag 78

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, spiritusafgiftsloven, lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven (Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas i lightere) og resumé, fra skatteministeren
Emne: energiafgifter , lovudkast

Filer

Dokumentdato: 07-12-2017
Modtaget: 07-12-2017
Omdelt: 07-12-2017

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, spiritusafgiftsloven, lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven (Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas i lightere) og resumé, fra skatteministeren

Oversendelsesskirvelse
Html-version
Resumé
Html-version
Lovforslag
Html-version