Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Bilag 133

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedr. tilbagebetalte provisioner, hjemmel til godtgørelse af moms af godtgjorte energiafgifter, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsfondes investeringer i fast ejendom, vedrørende tynd kapitalisering og bestemmelser i momsloven) m.v.
Emne: lovudkast

Filer

Dokumentdato: 23-02-2018
Modtaget: 23-02-2018
Omdelt: 23-02-2018

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedr. tilbagebetalte provisioner, hjemmel til godtgørelse af moms af godtgjorte energiafgifter, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsfondes investeringer i fast ejendom, vedrørende tynd kapitalisering og bestemmelser i momsloven) m.v.

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love
Html-version
Høringsbrev
Html-version
Høringsliste
Html-version
Oversendelsesbrev til Folketingets Skatteudvalg - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love
Html-version
Resumé
Html-version