Færøudvalget (FÆU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 7

Den danske stats opfattelse af intern og ekstern selvbestemmelsesret i forhold til international ret beskrives grundigt og pædagogisk i redegørelsen fra udenrigsministeren i forbindelse med forespørgsel F 26 i folketingsåret 2014-15, jf. FÆU alm. del spørgsmål 5. Udenrigsministeriet beskriver også i denne redegørelse hvordan situationen ser ud anno 2015 for Quebec i Canada, Catalonien på den Iberiske halvø og Kosovo på Balkan i forhold til den internationale retslige forståelse af intern og ekstern selvbestemmelsesret. Statsministeren har i svar på FÆU alm. del - spørgsmål 5 beskrevet statsministerens syn på Færøernes ret til at etablere en selvstændig stat og statsministerens formodning om Folketingets holdning til spørgsmålet. Statsministeren forholder sig imidlertid ikke til spørgsmålet om, hvad den danske stat har meddelt det internationale samfund om Færøernes selvbestemmelsesret. Han forholder sig heller ikke til spørgsmålet om den danske stats anerkendelse af selvbestemmelsesretten er af ekstern eller intern karakter, som Udenrigsministeriet beskriver i F 26. Statsministeren anmoder spørger om at bringe dette spørgsmål videre til Udenrigsministeriet, som efter hans mening er ressortministerium i dette spørgsmål. Idet det forventes, at udenrigsministeren afklarer tvivlsspørgsmål med Statsministeriet, som jo er ressortministerium for færøske anliggender, bedes ministeren besvare følgende spørgsmål: a) Har den danske stat meddelt det internationale samfund, at Færøerne nyder den eksterne ret til selvbestemmelse og dermed forpligtet Danmark til at respektere dannelsen af en færøsk stat, hvis et flertal af færøske vælgere stemmer for at etablere Færøerne som en selvstændig stat? b) I UN Circular Note JTF. File No. 8.U.107 udsendt den 7. November 2005 står der på side 1: ...”They are in conformity with the right to self-determination of the people of the Faroes....” og endvidere “”The Acts do not limit the foreign policy powers of the Minister of Foreign Aiffairs and the Danish Authorities in relation to Faroes....” Er ovenstående erklæring om “right to self-determination” i kategorien ekstern eller intern selvbestemmelsesret? c) Danmarks femte indberetning til UN Human Rights Committee fra 2007 slutter indberetningen med punkt 55, hvor der står en Unilateral declaration from the Governent of the Faroe Islands., som klart tilkendegiver Færøernes eksterne selvbestemmelsesret. Ledende færøske politikere mener, at denne unilaterale meddelelse forpligter den danske stat, men formuleringen unilateral erklæring fra Færøernes landsstyre, og ikke den danske stat, skaber tvivl herom. Spørgeren ønsker derfor et klart bekræftende eller benægtende svar på, om denne meddelelse forpligter den danske stat, eller om den danske stat i det mindste kan tilslutte sig erklæringen?
Dato: 20-03-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: internationale forhold, selvstyreordningen og Rigsfællesskabet

Endeligt svar

Dokumentdato: 13-04-2018
Modtaget: 13-04-2018
Omdelt: 13-04-2018

FÆU alm. del - svar på spm. 7 om at forpligtet Danmark til at respektere dannelsen af en færøsk stat, hvis et flertal af færøske vælgere stemmer for at etablere Færøerne som en selvstændig stat, fra udenrigsministeren

FÆU alm. del - svar på spørgsmål 7
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 20-03-2018
Modtaget: 20-03-2018
Omdelt: 20-03-2018

Spm. om at forpligtet Danmark til at respektere dannelsen af en færøsk stat, hvis et flertal af færøske vælgere stemmer for at etablere Færøerne som en selvstændig stat, til udenrigsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version