§ 20-spørgsmål S 1198 Om vækst- og beskæftigelsesvurdering af nye lovforslag.
Til: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Dato: 11-05-2017
Samling: 2016-17
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 19-05-2017
Endelig besvarelse 02-06-2017
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren, henset til at ministerens parti gik til valg i 2015 på, at nye forslag skal vækst- og beskæftigelsesvurderes, og at hvis et lovforslag trækker i den forkerte retning, så bør det kun gennemføres i helt særlige tilfælde – eksempelvis af sundhedshensyn eller implementering af EU-lovgivning – oplyse, om lovforslaget om at sænke arveafgiften for udvalgte virksomheder vil kunne bestå den test?
Skriftlig begrundelse:
Der henvises til artiklen »Flere danske arbejdspladser« på www.venstre.dk.

Endeligt svar

Dokumentdato: 02-06-2017
Modtaget: 02-06-2017
Omdelt: 02-06-2017

Svar på spm. nr. S 1198: Vil ministeren, henset til at ministerens parti gik til valg i 2015 på, at nye forslag skal vækst- og beskæftigelsesvurderes, og at hvis et lovforslag trækker i den forkerte retning, så bør det kun gennemføres i helt særlige tilfælde – eksempelvis af sundhedshensyn eller implementering af EU-lovgivning – oplyse, om lovforslaget om at sænke arveafgiften for udvalgte virksomheder vil kunne bestå den test?

Svar på spm. nr. S 1198.
Html-version

§ 20-spørgsmål

Dokumentdato: 11-05-2017
Modtaget: 11-05-2017
Omdelt: 11-05-2017

Vil ministeren, henset til at ministerens parti gik til valg i 2015 på, at nye forslag skal vækst- og beskæftigelsesvurderes, og at hvis et lovforslag trækker i den forkerte retning, så bør det kun gennemføres i helt særlige tilfælde – eksempelvis af sundhedshensyn eller implementering af EU-lovgivning – oplyse, om lovforslaget om at sænke arveafgiften for udvalgte virksomheder vil kunne bestå den test?

Vil ministeren, henset til at ministerens parti gik til valg i 2015 på, at nye forslag skal vækst- og beskæftigelsesvurderes, og at hvis et lovforslag trækker i den forkerte retning, så bør det kun gennemføres i helt særlige tilfælde – eksempelvis af sundhedshensyn eller implementering af EU-lovgivning – oplyse, om lovforslaget om at sænke arveafgiften for udvalgte virksomheder vil kunne bestå den test?
Html-version