L 71 Forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET).
(Ændring af PET’s opgaver i forhold til den alvorligste organiserede kriminalitet og PET’s forpligtelse til sletning af oplysninger).
Af: Justitsminister Søren Pind (V)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Bilag 1

Høringsoversigt og høringssvar, fra justitsministeren
Emne: PET og terrorbekæmpelse