L 95 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.
(Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).
Af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 16-12-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 19-01-2016
Betænkning afgivet 04-02-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 09-02-2016
3. behandlet, vedtaget 11-02-2016
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Med lovforslaget foreslås det at indføre en grøn boligjobordning i 2016 og 2017, der giver fradrag for lønudgifter til hjælp og grøn istandsættelse i hjemmet eller en fritidsbolig samt tilslutning til bredbånd.

Det foreslås således, at boligjobordningen fra 2016 udvides med en række nye grønne håndværksydelser. Samtidig fjernes fradragsretten for ikkegrønne håndværksydelser. Der sker ingen ændringer for de hidtil omfattede serviceydelser i hjemmet.

Den foreslåede ordning vil fra 2016 give fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet og et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigte.

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for arbejde, der udføres den 1. januar 2016 og senere.

Lovforslaget udmønter »Aftale om en BoligJobordning i 2015-2017« fra den 29. juni 2015 og »Aftale
om en Ny grøn BoligJobordning i 2016 og 2017« fra den 6. november 2015 mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 57 (DF, V, ALT, SF, KF), imod stemte 51 (S, EL, LA, RV), hverken for eller imod stemte 0.