L 61 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love.
(Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.).
Af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 18-11-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 04-12-2015
Betænkning afgivet 16-12-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 18-12-2015
3. behandlet, vedtaget 21-12-2015
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at sikre en gradvis indfasning af elbiler og brændselscellebiler i registreringsafgiften. Den gradvise indfasning foreslås indført over en 5-årig periode, dog med et loft på 800.000 kr., hvilket betyder, at den del af registreringsafgiften, der ligger over 800.000 kr., skal betales under hele afgiftsperioden.

Indfasningen af afgiften for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler vil som udgangspunkt træde i kraft den 1. januar 2016. Indfasningen af afgiften for brændselscelledrevne køretøjer udsættes til den 1. januar 2019, idet der indledningsvis foreslås en 3-årig afgiftsfritagelse for disse biler.

Lovforslaget udmønter aftalen af 9. oktober 2015 mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler, herunder brintbiler.

Efter fremsættelse af lovforslaget meddelte Europa-Kommissionen, at det var Kommissionens umiddelbare vurdering, at loftet på 800.000 kr. var i strid med statsstøttereglerne. Regeringen (Venstre) indgik derfor aftale med Socialdemokratiet og Radikale Venstre om at droppe loftet, som udgik ved ændringsforslag til 2. behandling uden for betænkning.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 56 (S, V, RV), imod stemte 53 (DF, EL, LA, ALT, SF, KF), hverken for eller imod stemte 0.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0