L 185 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie.
(Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 08-04-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 14-04-2015
Betænkning afgivet 07-05-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-05-2015
3. behandlet, vedtaget 19-05-2015
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Lovforslaget omhandler ændringer af udlændingeloven og ferieloven, der indebærer forbedringer og præciseringer af den eksisterende au pair-ordning, med det formål at forbedre au pair-personers vilkår.

Lovforslaget udmønter dele af regeringens aftale med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten af 19. december 2014 om en bedre au pair-ordning.

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 68 (S, DF, RV, SF, EL, ALT), imod stemte 37 (V, LA, KF), hverken for eller imod stemte 0.