L 193 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
(Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 07-05-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 13-05-2014
Betænkning afgivet 28-05-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 04-06-2014
3. behandlet, vedtaget 11-06-2014
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med loven indføres et barselstillæg, som uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp og unge jobparate modtagere af kontanthjælp får ret til, når de har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption i kontanthjælpssystemet.

Med loven gennemføres desuden en række rettelser og præciseringer i reglerne om
– kontaktforløb for uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere,
– fastsættelse af lønnen for kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp i ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere,
– aktivitetstillæg i helt særlige tilfælde, hvor en person har særlig komplekse helbredsmæssige/sociale udfordringer,
– mulighed for at fortsætte med at modtage uddannelseshjælp i op til 2 måneder, når uddannelsen påbegyndes på baggrund af et uddannelsespålæg,
– opgørelse om forudgående ledighed, for så vidt angår ansættelse med privat løntilskud, jobrotation og som voksenlærling, og
– fradrag i hjælpen ved forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
Afstemning:
Vedtaget 106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0