L 110 Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister.
(Tildeling af nyt personnummer i særlige tilfælde i forbindelse med identitetsmisbrug samt ophævelse af markeringer i CPR om forskerbeskyttelse).
Af: Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV)
Udvalg: Kommunaludvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 15-01-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 23-01-2014
Betænkning afgivet 27-02-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 18-03-2014
3. behandlet, vedtaget 25-03-2014
Ministerområde:
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Resumé:
Med loven vil det i særlige tilfælde være muligt at tildele et nyt personnummer til en person, hvis personnummer indgår eller har indgået i forbindelse med misbrug af den pågældendes identitet. Med loven ophæves desuden den markering, som efter anmodning kan indsættes i CPR med henblik på at sikre, at vedkommende ikke modtager henvendelser i forbindelse med statistiske og videnskabelige undersøgelser, såkaldt forskerbeskyttelse.
Afstemning:
Vedtaget 110 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget