L 195 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven.
(Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark).
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 14-08-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 20-08-2012
Betænkning afgivet 06-09-2012
2. behandlet/henvist til udvalg 10-09-2012
Tillægsbetænkning afgivet 11-09-2012
3. behandlet, vedtaget 13-09-2012
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven nedsætter loftet over rejsefradrag, øger beskatningen af fri bil, beskatter fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatter arbejdsudleje og udvider beskatningen af lønarbejde i Danmark.

Loven indeholder følgende elementer:
– Det fælles loft over rejsefradrag og dobbelt husførelse nedsættes fra 50.000 kr. til 25.000 kr. pr. indkomstår.
– Miljøtillægget forhøjes med 50 pct., når det medregnes til den skattepligtige værdi af fri bil, for at tilskynde til at anskaffe mere brændstoføkonomiske firmabiler.
– De nuværende regler om arbejdsudleje strammes, således at udenlandsk arbejdskraft i større omfang kommer til at betale skat i Danmark.
– Der indføres en beskatning af lønindtægten for udenlandske personer, der har en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke har fast driftssted i Danmark.

Loven udmønter en del af aftalen fra den 22. juni 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.
Afstemning:
Vedtaget 90 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, KF) 18 stemmer imod forslaget (DF, LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget
Sambehandlet med: