L 157 Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister.
(Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven).
Af: Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S)
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 13-04-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 03-05-2012
Betænkning afgivet 31-05-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 06-06-2012
3. behandlet, vedtaget 08-06-2012
Ministerområde:
Social- og Integrationsministeriet
Resumé:
Loven indeholder følgende ændringer:
- Man ændrer kriterierne for at ophæve fælles forældremyndighed.
- Statsforvaltningerne får mulighed for at afvise anmodning om ændring af forældremyndighed eller bopæl.
- Man forenkler reglerne om transport.
- Man lemper betingelserne for at fastsætte samvær med andre end barnets forældre.
- Fremover kan kun statsforvaltningerne behandle afgørelser om samvær.
- Alle børnesamtaler gennemføres af en børnesagkyndig.
- Forældrene orienteres på forhånd om børnesamtalens karakter.
- Man tydeliggør muligheden for at indhente sagkyndige erklæringer om forældre.

Loven udmønter aftalen om ændring af forældreansvarsloven af den 8. februar 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Loven træder i kraft den 1. oktober 2012.
Afstemning:
Vedtaget 110 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget