L 157 Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister.
(Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven).
Af: Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S)
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Tidsplan

Fremsat 13-04-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 03-05-2012
Frist for spørgsmål 15-05-2012
Frist for svar 22-05-2012
Deputation 24-05-2012
Politisk drøftelse 24-05-2012
Frist for politiske bem. og ÆF 25-05-2012
Betænkning afgivet 31-05-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 06-06-2012
3. behandlet, vedtaget 08-06-2012