B 70 Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af traktaten af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union
(finanspagten).
Af: Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV)
Udvalg: Europaudvalget
Samling: 2011-12
Status: Vedtaget

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 11-04-2012
1. behandlet/henvist til udvalg 26-04-2012
Betænkning afgivet 29-05-2012
2. behandlet/vedtaget 31-05-2012
Ministerområde:
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Resumé:
Beslutningsforslaget havde til formål, at Folketinget kunne meddele sit samtykke til, at Danmark ratificerede traktaten af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (finanspagten). Finanspagtens overordnede formål var at fremme budgetdisciplin gennem en finanspolitisk aftale, at styrke samordningen af de deltagende EU-medlemsstaters økonomiske politikker og at forbedre styringen i euroområdet.
Afstemning:
Vedtaget 80 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, KF), 27 stemmer imod forslaget (DF, EL, LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.