B 17 Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Det Europæiske Råds afgørelse af 25. marts 2011 om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta.
Af: Europaminister Nicolai Wammen (S)
Udvalg: Europaudvalget
Samling: 2011-12
Status: Vedtaget

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 30-11-2011
1. behandlet/henvist til udvalg 08-12-2011
Betænkning afgivet 30-01-2012
2. behandlet/vedtaget 23-02-2012
Ministerområde:
Europaministeriet
Resumé:
Beslutningsforslaget havde til formål, at Folketinget kunne meddele sit samtykke til, at Danmark ratificerede en ændring af EU's traktater, som gav eurolandene mulighed for at oprette en europæisk stabilitetsmekanisme, der skulle aktiveres, hvis det var strengt nødvendigt, for at sikre stabiliteten i euroområdet som helhed.
Afstemning:
Vedtaget 82 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, KF) 21 stemmer imod forslaget (DF, EL) 5 stemmer hverken for eller imod forslaget (LA)