L 146 Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
(Udvidet adgang for registrerede partnere til adoption og overførsel af forældremyndighed m.v.).
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 25-02-2010
1. behandlet / henvist til udvalg 16-03-2010
Betænkning afgivet 22-04-2010
2. behandlet/direkte til 3. behandling 29-04-2010
3. behandlet, vedtaget 04-05-2010
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Med loven sidestilles registrerede partnere med ægtefæller i adoptionsmæssig sammenhæng, så registrerede partnere får mulighed for at gennemføre fremmedadoption, familieadoption og stedbarnsadoption efter samme regler, som gælder for ægtefæller.

Loven indeholder desuden konsekvensændringer i lov om børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnepenge.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 60 stemmer (Troels Christensen (V), Malou Aamund (V), Sophie Løhde (V), Karsten Lauritzen (V), Mads Rørvig (V), S, SF, RV, EL, LA og Christian H. Hansen (UFG)) mod 54 (V, DF og KF).