L 39 Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme.
(Ophævelse af regler om husdyrhold og arealkrav, ophævelse af arealgrænse for erhvervelse og forpagtning, ændring af reglerne om bopælspligt og lempelse af reglerne om personers og selskabers erhvervelse).
Af: Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V)
Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 08-10-2009
1. behandlet / henvist til udvalg 29-10-2009
Betænkning afgivet 24-02-2010
2. behandlet/direkte til 3. behandling 04-03-2010
3. behandlet, vedtaget 16-03-2010
Ministerområde:
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Resumé:
Formålet med loven er at modernisere landbrugsloven for at sikre et landbrugserhverv i fortsat vækst og at normalisere reguleringen af landbrugserhvervet i forhold til den generelle erhvervsregulering. Loven indeholder ophævelse af regler om husdyrhold og arealkrav, ophævelse af arealgrænse for erhvervelse og forpagtning, ændring af reglerne om bopælspligt og lempelse af reglerne om personers og selskabers erhvervelse.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 57 stemmer (V, DF, KF og LA) mod 45 (S, SF, RV og EL); 1 (Pia Christmas-Møller (UFG) stemte hverken for eller imod.