L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater) .
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 07-10-2009
1. behandlet / henvist til udvalg 30-10-2009
Betænkning afgivet 30-11-2009
2. behandlet/direkte til 3. behandling 03-12-2009
3. behandlet, vedtaget 08-12-2009
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven har til formål at indføre skattefrihed for legater uddelt til støtte for danske soldater i internationale missioner. Der er tale om legater, som har til formål at yde humanitær bistand til danske soldater og civilt ansatte personer, der er udsendt på tjeneste af den danske stat på internationale militære missioner til f.eks. Afghanistan, Bosnien og Irak, og som under eller som følge af disse missioner får fysiske eller psykiske skader. Skattefriheden vil desuden omfatte legater, der ydes som støtte til pårørende, når den udsendte enten er omkommet under mission i udlandet, eller den udsendte er blevet fysisk eller psykisk skadet, og har brug for særlig støtte fra sine nærmeste.

Loven har virkning fra og med indkomståret 2009, dog har forhøjelsen af bundgrænsen i ligningslovens § 7 O, stk. 2, virkning fra og med indkomståret 2010.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 114 stemmer.