L 177 Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.
(Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.).
Af: Socialminister Benedikte Kiær
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Bilag

12 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
L 177 - bilag 1 Høringssvar og høringsnotat, fra socialministeren
Høringsnotat_om_lov_om_social_service__lov_om_retssikkerhed__sundhedsloven_m.m.doc
Html-version
Diverse_høringssvar_samlet.pdf
Html-version
Høringssvar_og_høringsnotater_vedr._ændringer_af_div._love_til_Folketingets_Socialud.doc
Html-version
Høringsnotat_vedr._dagtilbudsloven_og_lov_om_folkeskolen.doc
Html-version
L 177 - bilag 2 Henvendelse af 19/3-2010 fra Danske Ældreråd, 2720 Vanløse
Indskannet d. 22-03-2010
Html-version
L 177 - bilag 3 Henvendelse af 8/4-2010 fra Kolding Ældreråd, Kolding
Henvendelse fra Kolding Ældreråd.pdf
Html-version
L 177 - bilag 4 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Html-version
L 177 - bilag 5 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Tidsplan.DOC
Html-version
L 177 - bilag 6 Materiale fra Danske Ældreråd
Danske Ældreråd.pdf
Html-version
Materiale fra Danske Ældreråd
Html-version
L 177 - bilag 7 Henvendelse af 11/5-10 fra Ældre Sagen
Til Folketingets Socialudvalg om L177 fra Ældre Sagen - 11. maj 2010.pdf
Html-version
L 177 - bilag 8 Materiale til teknisk gennemgang
Teknisk gennemgang.doc
Html-version
L 177 - bilag 9 1. udkast til betænkning
Bet L 177.doc
Html-version
L 177 - bilag 10 Betænkning
AX12318_2.doc
Html-version
L 177 - bilag 11 Ændringsforslag til 3. behandling, fra socialministeren
Ændringsforslag_til_L_177_3_beh.__SOU.doc
Html-version
L 177 - bilag 12 Ændringsforslag til 3. behandling
AX12478_2.doc
Html-version
12 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200