L 177 Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.
(Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.).
Af: Socialminister Benedikte Kiær
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Ordførere

Navn Parti Kontakt
Erling Bonnesen V
Tlf:
+45 3337 4521
Mobil:
+45 6162 5940
E-mail:
Mette Frederiksen S
Tlf:
+45 3337 4030
Martin Henriksen DF
Tlf:
+45 3337 5129
Anne Baastrup SF
Vivi Kier KF
Anne Marie Geisler Andersen RV
Line Barfod EL