L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.
(Fradrag for private donationer til forskning og højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger m.v.).
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2009-10
Status: Delt

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 03-03-2010
1. behandlet / henvist til udvalg 23-03-2010
Betænkning afgivet 28-04-2010
2. behandlet/direkte til 3. behandling 06-05-2010
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Lovforslaget gav fysiske personer fradrag for gaver til almennyttige foreninger m.v., som anvender deres midler til forskning. Lovforslaget forhøjede endvidere bundfradraget ved udlejning af fritidsboliger fra 7.000 kr. til 10.000 kr. og beløbet skulle fremover reguleres efter personskattelovens § 20. Formålet var at give mulighed for, at der kunne komme flere midler til almennyttig forskning, og at styrke tilskyndelsen til at udleje sommerhuse. Lovforslaget indeholdt desuden konsekvensrettelser, der sikrede, at visse tilskud vedrørende energibesparelser ikke blev medregnet i den skattepligtige indkomst. Lovforslaget indebar også, at der skulle ses bort fra modtagelsen af soldaterlegat efter ligningslovens § 7, nr. 30, ved tildeling af kontant- eller starthjælp. Lovforslaget var et led i aftalen af 12. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010. Ved 2. behandlingen blev lovforslaget delt i to lovforslag (L 150 A og L 150 B). For yderligere oplysninger henvises til omtalen under disse forslag.
Oprindeligt forslag: