L 228 Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab.
(Frihed for folkekirken og andre trossamfund for at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab).
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2005-06
Status: 3. beh./Forkastet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 07-04-2006
1. behandlet / henvist til udvalg 04-05-2006
Betænkning afgivet 18-05-2006
2. behandlet/direkte til 3. behandling 23-05-2006
3. behandlet, forkastet 02-06-2006
Ministerområde:
Kirkeministeriet
Resumé:
Lovforslaget var en uændret genfremsættelse af lovforslag nr. L 130 fra folketingsåret 2004-05 (2. samling), jf. omtalen af dette under folketingsåret 2004-05 (2. samling).
Afstemning:
Lovforslaget forkastet, idet 49 (S, RV, SF og EL) stemte for, 62 (V, DF og KF) imod.