B 103 Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige.
Udvalg: Udvalget for Videnskab og Teknologi
Samling: 2005-06
Status: Vedtaget

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 30-03-2006
1. behandlet/henvist til udvalg 03-05-2006
Betænkning afgivet 01-06-2006
2. behandlet/vedtaget 02-06-2006
Ministerområde:
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Resumé:
Folketingsbeslutningen pålægger regeringen at sikre, at statens brug af it, herunder brug af software, er baseret på åbne standarder. Endvidere bør regeringen vedligeholde et sæt af åbne standarder og sikre, at alle digitale informationer og data findes i formater, der er baseret på åbne standarder.
Afstemning:
Beslutningningsforslaget vedtaget enstemmigt med 113 stemmer.