Beslutningsforslag

Din søgning gav 146 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 146 Forslag til folketingsbeslutning om et dansk sømilitært bidrag til den udvidede FN-styrke i Libanon (UNIFIL) Udenrigsminister Per Stig Møller (KF) 2005-06
B 145 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om virksomhedsoverdragelse. Ole Sohn (SF), Thomas Adelskov (S), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) 2005-06
B 144 Forslag til folketingsbeslutning om et gratis årligt tandeftersyn for kontanthjælpsmodtagere og andre personer med tilsvarende lav indkomst. Kamal Qureshi (SF), Thomas Krog (SF), Ole Sohn (SF) 2005-06
B 143 Forslag til folketingsbeslutning om voldsramte udenlandske kvinder. Elsebeth Gerner Nielsen (RV), Lone Dybkjær (RV), Marianne Jelved (RV), Kirsten Brosbøl (S), John Dyrby Paulsen (S), Anne Baastrup (SF), Line Barfod (EL) 2005-06
B 142 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af Det Internationale Atomenergiagenturs formål. Anne Grete Holmsgaard (SF), Steen Gade (SF), Ole Sohn (SF) 2005-06
B 141 Betænkning og indstilling vedrørende den af statsrevisorerne afgivne endelige betænkning over statsregnskabet for finansåret 2004. 2005-06
B 140 Forslag til folketingsbeslutning om at arbejde for en ændring af DAC-kriterierne. Steen Gade (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Ole Sohn (SF), Villy Søvndal (SF) 2005-06
B 139 Forslag til folketingsbeslutning om en videreførelse af et dansk bidrag til den multinationale sikringsstyrke m.v. i Irak og om, at danske militære styrker stilles til rådighed for FN's bistandsmission til Irak (UNAMI). Udenrigsminister Per Stig Møller (KF) 2005-06
B 138 Forslag til folketingsbeslutning om miljømærkning af friskfanget fisk. Kristen Touborg (SF), Poul Henrik Hedeboe (SF), Ole Sohn (SF) 2005-06
B 137 Forslag til folketingsbeslutning om krav til hoteller om ikke at medvirke til formidling af sexkøb. Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Line Barfod (EL) 2005-06
B 136 Forslag til folketingsbeslutning om lejeres retsstilling i forbindelse med skimmelsvamp og lign. i lejeboliger. Lissa Mathiasen (S), René Skau Björnsson (S) 2005-06
B 135 Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af fødevaresikkerheden ved at fratage erhvervsdrivende, der gentagne gange har overtrådt fødevarelovgivningen, retten til at drive fødevarevirksomhed Jens Peter Vernersen (S), Mette Gjerskov (S), Karen Hækkerup (S), Bjarne Laustsen (S), Elisabeth Geday (RV), Ole Glahn (RV), Kristen Touborg (SF), Per Clausen (EL) 2005-06
B 134 Forslag til folketingsbeslutning om regler for lobbyister i EU Rune Lund (EL), Line Barfod (EL), Majbrit Berlau (EL), Per Clausen (EL) 2005-06
B 133 Forslag til folketingsbeslutning om retten til at gå foran og indføre bedre standarder end i EU i øvrigt. Rune Lund (EL), Line Barfod (EL), Majbrit Berlau (EL), Per Clausen (EL) 2005-06
B 132 Forslag til folketingsbeslutning om en langsigtet strategi for udbygning af den vedvarende energi og en markant styrkelse af dansk energiforskning, herunder udvikling, demonstration og markedsmodning. Torben Hansen (S), Kirsten Brosbøl (S), Pernille Blach Hansen (S), Jens Christian Lund (S), Niels Sindal (S), Arne Toft (S), Jytte Wittrock (S) 2005-06
B 131 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en vedvarende energi-fond (VE-fonden). Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Rune Lund (EL), Søren Egge Rasmussen (EL) 2005-06
B 130 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission til gennemgang af de grønne afgifter. Steen Gade (SF), Ole Sohn (SF), Marianne Jelved (RV), Johs. Poulsen (RV) 2005-06
B 129 Forslag til folketingsbeslutning om tilsætning af ildelugtende stoffer i lightergas. Karin Nødgaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (), Pia Kristensen (DF), Tina Petersen (DF), Birthe Skaarup (DF), Peter Skaarup (DF) 2005-06
B 128 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget. (Ændring af reglerne for orlov på grund af barsel og adoption m.v.). Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Niels Helveg Petersen (RV), Helge Adam Møller (KF) 2005-06
B 127 Forslag til folketingsbeslutning om bedre velfærd for søer og pattegrise i svineproduktion. Kristen Touborg (SF), Jens Peter Vernersen (S), Ole Glahn (RV), Per Clausen (EL) 2005-06
B 126 Forslag til folketingsbeslutning om overdragelse af ansvaret for den grundlæggende civilregistrering til en offentlig myndighed. Simon Emil Ammitzbøll (RV), Bente Dahl (RV), Lone Dybkjær (RV), Marianne Jelved (RV), Niels Helveg Petersen (RV) 2005-06
B 125 Forslag til folketingsbeslutning om årlig national mangfoldighedsdag for dialog mellem religioner og kulturer. Morten Østergaard (RV), Marianne Jelved (RV), Elsebeth Gerner Nielsen (RV) 2005-06
B 124 Forslag til folketingsbeslutning om tidsubegrænset opholdstilladelse til flygtninge, som er integreret på arbejdsmarkedet. Morten Østergaard (RV), Elisabeth Geday (RV), Marianne Jelved (RV), Elsebeth Gerner Nielsen (RV) 2005-06
B 123 Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for godstransport. Martin Lidegaard (RV), Poul Andersen (S), Poul Henrik Hedeboe (SF) 2005-06
B 122 Forslag til folketingsbeslutning om kommunal anvisningsret i privat udlejningsbyggeri. Per Clausen (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Line Barfod (EL), Majbrit Berlau (EL), Rune Lund (EL), Søren Egge Rasmussen (EL) 2005-06
Din søgning gav 146 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200