Min grundlov

Folketingets hjemmeside

Forord til "Min grundlov"

Grundloven er fundamentet for det danske demokrati.
Folketingets hjemmeside

Grundlovens kapitel 1 - Regeringsformen

Kapitel 1 handler især om, at landet er et monarki og om magtens tredeling.
Folketingets hjemmeside

Grundlovens kapitel 2 - Kongehuset

Kapitel 2 handler især om kongehuset.
Folketingets hjemmeside

Grundlovens kapitel 3 - Regeringen

Kapitel 3 handler om kongen og ministrene. Her slås det fast, at kongens magt er indskrænket. Landet ledes af en regering, der er accepteret af Folketinget.
Folketingets hjemmeside

Grundlovens kapitel 4 - Valg til Folketinget

Kapitel 4 handler især om reglerne for valg til Folketinget.
Folketingets hjemmeside

Grundlovens kapitel 5 - Folketingets arbejde

Kapitel 5 handler især om lovgivning og reglerne for Folketingets arbejde.
Folketingets hjemmeside

Grundlovens kapitel 6 - Domstolene

Kapitel 6 handler om domstolene.
Folketingets hjemmeside

Grundlovens kapitel 7 - Folkekirken

Kapitel 7 handler om den danske folkekirke.
Folketingets hjemmeside

Grundlovens kapitel 8 - Borgernes rettigheder

Kapitel 8 handler om borgernes rettigheder og friheder. Man kalder kapitlet for grundlovens friheds- eller menneskerettighedskapitel. Folketinget vedtog i 1992, at bestemmelserne i den europæiske menneskerettighedskonvention gælder som lov i Danmark. Mange af menneskerettighedskonventionens regler går videre i beskyttelsen af menneskerettigheder, end den danske grundlov gør.
Folketingets hjemmeside

Grundlovens kapitel 9 - Færøerne, Grønland og Island.

Kapitel 9 består af to paragraffer. De handler specielt om Færøerne, Grønland og Island.
Folketingets hjemmeside

Grundlovens kapitel 10 - Ændring

Kapitel 10 indeholder én paragraf, der bestemmer, hvordan man ændrer grundloven.
Folketingets hjemmeside

Grundlovens kapitel 11 - Ikrafttræden

Kapitel 11 indeholder én paragraf. Den fortæller, hvornår grundloven træder i kraft.
Folketingets hjemmeside

Hvis du vil vide mere om grundloven

Her er en oversigt over internetadresser på de institutioner og organisationer med relation til grundloven.