L 7 Forslag til lov om ændring af børnefamilieydelsesloven. (Forhøjelse af børnefamilieydelsen til børn under 3 år).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-11-2007
1. behandlet / henvist til udvalg 30-11-2007
Betænkning afgivet 05-12-2007
2. behandlet/henvist til udvalg 11-12-2007
Ændringsforslag uden for tillægsbetænkning afgivet 21-04-2008
3. behandlet, vedtaget 24-04-2008
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven forhøjer børnefamilieydelsen for børn under 3 år. Forhøjelsen er rettet mod småbørnsfamilier, hvor bl.a. udgiften til børnepasning vejer tungt. Der er tale om en ekstraordinær forhøjelse, som udgør 2.000 kr. årligt pr. barn. Den forhøjede ydelse for børn under 3 år vil svare til 4.039 kr. i kvartalet.
Loven vil medføre en merudgift for staten på ca. 400 mio. kr. årligt.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 105 stemmer (V, S, DF, SF, KF, EL og NY) mod 5 (RV); Gitte Seeberg (UFG) stemte hverken for eller imod.