L 55 Forslag til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Af: fungerende miljøminister Lars Barfoed (KF)
Udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget
Samling: 2006-07
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 26-10-2006
1. behandlet / henvist til udvalg 09-11-2006
Betænkning afgivet 06-12-2006
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-12-2006
3. behandlet, vedtaget 15-12-2006
Ministerområde:
Miljøministeriet
Resumé:
Loven indeholder en ny miljøgodkendelsesordning for husdyrbrug. Landbruget er præget af en markant strukturudvikling, hvor brugene bliver større, samtidig med at nye teknologier til håndtering af husdyrbrugenes miljøbelastning er under konstant udvikling. Derfor indføres bl.a. skærpede miljøkrav, udvikling af ny teknologi, færre luftgener, bedre kontrol, større ensartethed og færre administrative byrder. Ligeledes skal alle husdyrbrug over 75 dyreenheder fremover miljøgodkendes i forbindelse med en etablering, udvidelse eller ændring, som medfører forøget forurening.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 74 stemmer (V, DF, KF og RV) mod 39 (S, SF og EL).