Lovforslag

Din søgning gav 230 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 220 Forslag til lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love. (Lavere skat på arbejde). Skatteministeriet 2006-07
L 219 Forslag til finanslov for finansåret 2008. Finansministeriet 2006-07
L 218 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Kontraktordning for afviste asylansøgere, der samarbejder om udrejse). Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2006-07
L 217 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO2-udledningen m.v.). Skatteministeriet 2006-07
L 216 Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme. (Ændrede regler om bopælspligt). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2006-07
L 215 Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. (Klippekortordning for dyretransporter, strafskærpelse og egenkontrol i besætninger). Justitsministeriet 2006-07
L 214 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge eller efterløn efter pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem). Beskæftigelsesministeriet 2006-07
L 213 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove. (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteministeriet 2006-07
L 212 Forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler. Beskæftigelsesministeriet 2006-07
L 211 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven. (Justering af tonnageskatteordningen). Skatteministeriet 2006-07
L 210 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v. og refusion af udgifter til hotelovernatning). Folketinget 2006-07
L 209 Forslag til lov om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Andre aktørers inddragelse i beskæftigelsesindsatsen). Undervisningsministeriet 2006-07
L 208 Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven). (Udlandsstipendium). Undervisningsministeriet 2006-07
L 207 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2006-07
L 206 Forslag til lov om Fonden til Markedsføring af Danmark. Økonomi- og Erhvervsministeriet 2006-07
L 205 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Indførelse af prioriteret sideordnet opstilling og ny fordeling af partistemmer). Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2006-07
L 204 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Bypolitik m.v.). Miljøministeriet 2006-07
L 203 Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje. (Massemediernes kildebeskyttelse, børnesagkyndige dommere og udenlandske advokater på Færøerne m.v.). Justitsministeriet 2006-07
L 202 Forslag til lov om hold af heste. Justitsministeriet 2006-07
L 201 A Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer. (Højere bøder i narkosager). Justitsministeriet 2006-07
L 201 B Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler m.v.). Justitsministeriet 2006-07
L 201 Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Højere bøder i narkosager og kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler m.v.). Justitsministeriet 2006-07
L 200 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde og ophævelse af revisionsbestemmelse). Justitsministeriet 2006-07
L 199 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Særligt dækkede obligationer). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2006-07
L 198 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Styrkelse af indsatsen mod misbrug af au pair-ordningen). Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2006-07
Din søgning gav 230 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200