L 162 Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tv-overvågning m.v. og lov om behandling af personoplysninger.
(Udvidelse af adgangen til tv-overvågning og styrkelse af retsbeskyttelsen ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning).
Af: Justitsminister Lene Espersen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2006-07
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-02-2007
1. behandlet / henvist til udvalg 22-03-2007
Betænkning afgivet 24-05-2007
2. behandlet/direkte til 3. behandling 29-05-2007
3. behandlet, vedtaget 01-06-2007
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Med loven indsættes bl.a. en ny bestemmelse i tv-overvågningsloven om, at pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder samt butikscentre og butikker får mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af egne indgange og facader. Der indføres også en vis mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af arealer, som ligger i direkte tilknytning til egne indgange og facader.
Med henblik på at sikre borgerne en styrket retsbeskyttelse ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning indsættes en bestemmelse i persondataloven, hvorefter loven gælder enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.
Herudover kan bl.a. nævnes, at Datatilsynet tillægges inspektionskompetence i forhold til privates behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 86 stemmer (V, S, DF, KF og Leif Mikkelsen (UFG)) mod 17 (RV, SF og EL).
Sambehandlet med:

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0