L 162 Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tv-overvågning m.v. og lov om behandling af personoplysninger.
(Udvidelse af adgangen til tv-overvågning og styrkelse af retsbeskyttelsen ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning).
Af: Justitsminister Lene Espersen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2006-07
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-02-2007
1. behandlet / henvist til udvalg 22-03-2007
Betænkning afgivet 24-05-2007
2. behandlet/direkte til 3. behandling 29-05-2007
3. behandlet, vedtaget 01-06-2007
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Med loven indsættes bl.a. en ny bestemmelse i tv-overvågningsloven om, at pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder samt butikscentre og butikker får mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af egne indgange og facader. Der indføres også en vis mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af arealer, som ligger i direkte tilknytning til egne indgange og facader.
Med henblik på at sikre borgerne en styrket retsbeskyttelse ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning indsættes en bestemmelse i persondataloven, hvorefter loven gælder enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.
Herudover kan bl.a. nævnes, at Datatilsynet tillægges inspektionskompetence i forhold til privates behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 86 stemmer (V, S, DF, KF og Leif Mikkelsen (UFG)) mod 17 (RV, SF og EL).
Sambehandlet med: