Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF) Alm. del
Samling: 2004-05 (2. samling)

Spørgsmål 278

Vil ministeren tage initiativer til lovgivning der adskiller regelsæt for hobbyavleres dyrehold fra reglerne for den kommercielle landbrugsproduktion således at: a. hobbyavlere der kun har et mindre antal dyr for rekreative formål og selvforsyning fritages for registrering i Det centrale husdyrbrugregistre? b. hobbyavlere fritages for de generelle sygdomskontrol regler og det dermed forbundne bureaukrati? c. rekreative husdyrhold af mindre dyr som geder, får hængebugssvin og lignende beskyttes i tilfælde af sygdomsudbrud - eksempelvis tilbydes vaccination mod mund og klovsyge eller svinepest i sikkerhedszoner, som et alternativ til nedslagtning og destruktion?
Dato: 21-09-2005
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 18-10-2005
Modtaget: 19-10-2005
Omdelt: 19-10-2005

FLF alm. del - svar på spm. 278, fra familie- og forbrugerministeren

FLF alm. del svar på spm. 278.doc
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 21-09-2005
Modtaget: 21-09-2005
Omdelt: 21-09-2005

Spm. om lovgivning der adskiller regelsæt for hobbyavleres dyrehold fra reglerne for den kommercielle m.v., til familie- og forbrugerministeren