L 89 Forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 14-11-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 23-11-2017
Betænkning afgivet 13-12-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 15-12-2017
3. behandlet, vedtaget 20-12-2017
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med Loven åbnes der mulighed for, at personer med indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag kan få bidragene udbetalt kontant og skattefrit i 2018.

I perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018 kan man ansøge om at få indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag udbetalt kontant. Arbejdsløshedskasserne/Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde behandle en ansøgning om udbetaling, som modtages efter udløbet af ansøgningsfristen og senest den 30. september 2018. Bidrag, der er indbetalt for perioder til og med den 22. juni 2017, udbetales skattefrit, og bidrag, der er indbetalt for perioder efter den 22. juni 2017, udbetales med fradrag for en afgift på 30 pct.

I det fremsatte lovforslag var det er en betingelse for udbetalingen, at man på ansøgningstidspunktet ikke havde nået efterløns- og fleksydelsesalderen. Dette blev i forbindelse med udvalgsbehandlingen ændret til, at man ikke måtte have nået folkepensionsalderen. Herudover skal man skriftligt og endegyldigt fravælge efterløns- eller fleksydelsesordningen.
Udbetalingen af efterløns- og fleksydelsesbidrag sker i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 31. juli 2018.
Afstemning:
Vedtaget 65 stemmer for forslaget (DF, V, LA, ALT, RV, KF) 40 stemmer imod forslaget (S, EL, SF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget