L 138 Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
(Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2017-18
Status: Betænkning afgivet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 07-02-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 22-02-2018
Betænkning afgivet 18-04-2018
Sat på dagsorden til 2. behandling 24-04-2018
Sat på dagsorden til 3. behandling 26-04-2018
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Loven indeholder tre hovedelementer:

1) En skærpelse af kravet for optjening af ret til fuld folkepension, fuld supplerende pensionsydelse (ældrecheck) og fuld førtidspension, således at der bliver en bedre sammenhæng med reglerne for levetidsindeksering af folkepensionsalderen.

2) En harmonisering af reglerne for opgørelse af bopælstid for flygtninge ved tilkendelse af førtidspension med reglerne for danskere og andre udlændinge. Det betyder, at flygtninge ikke længere kan sidestille bopælstid fra oprindelseslandet og andre lande, hvori den pågældende har haft ophold som flygtning, med bopæl her i riget.

3) Mere fleksible regler for udbetaling af tillæg for opsat pension, således at det bliver muligt for borgere, der arbejder efter folkepensionsalderen, at vælge mellem tre ordninger i forbindelse med udbetaling af tillæg.

Med loven udmøntes de dele af »Aftale om flere år på arbejdsmarkedet«, som vedrører en række ændringer i lov om social pension samt afledte nødvendige ændringer i pensionsbeskatningsloven.
I lovforslaget indgår desuden tekniske ændringer af ATP-loven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som ikke sker som følge af aftalen, men gennemføres for at sikre en korrekt retstilstand.