B 90 Forslag til folketingsbeslutning om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald.
Af: Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V)
Udvalg: Uddannelses- og Forskningsudvalget
Samling: 2017-18
Status: 2. beh/Vedtaget

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 14-03-2018
1. behandlet/henvist til udvalg 23-03-2018
Betænkning afgivet 24-04-2018
2. behandlet/vedtaget 15-05-2018
Ministerområde:
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Resumé:
Forslaget til folketingsbeslutning har til formål at gennemføre en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald med henblik på fortsat sikker lagring, indtil affaldet kan anbringes i et slutdepot.

Forslaget vil bl.a. muliggøre, at der på kort sigt foretages en opgradering af Dansk Dekommissionerings eksisterende lagerfaciliteter på Risøhalvøen gennem anlæg af en ny lagerbygning. Forslaget lægger op til en tydeliggørelse af Dansk Dekommissionerings formål og opgaver. Forslaget vil på mellemlangt sigt muliggøre, at der foretages undersøgelser af Danmarks geologi i ned til 500 meters dybde med henblik på at identificere mulige lokaliteter til et dybt geologisk slutdepot. Herefter kan der anbefales en lokalisering af slutdepotet ud fra en række analyser af geologiske, fysiske og socioøkonomiske forhold. Der foreslås igangsat en grundig dialog med kommuner med relevante undersøgelseslokaliteter, som vil blive inviteret til at tilkendegive interesse i at indgå i et partnerskab om analysearbejdet.

Det foreslås, at mulighederne for en international løsning for den mest radioaktive del af affaldet, det såkaldt særlige affald, parallelt fortsat sonderes.

Forslaget vil på langt sigt muliggøre etableringen af et dybt geologisk slutdepot med henblik på ibrugtagning senest i 2073.
Afstemning:
Vedtaget 107 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget