B 71 Forslag til folketingsbeslutning om, at færre personer under værgemål fratages stemmeretten til folketingsvalg på grund af handicap.
Udvalg: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Samling: 2017-18
Status: Beretning afgivet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 08-02-2018
1. behandlet/henvist til udvalg 03-04-2018
Beretning afgivet 17-05-2018
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Formålet med beslutningsforslaget er, at færre personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevene også får frataget deres stemmeret til folketingsvalg med henvisning til grundlovens § 29, stk. 1. Forslagsstillerne ønsker, at Danmark ved at lade sig inspirere af en svensk ordning – förvalterskabsordningen – vil kunne sikre stemmeret til flest mulige personer under værgemål uden at komme i strid med grundlovens § 29, stk. 1, der undtager personer, som er umyndiggjorte.