Udlændinge- og Integrationsudvalget (UUI) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 278

Vil ministeren indhente en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der belyser, om styrelsen er enig i, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen R.H. mod Sverige (sag nr. 4601/14) alene vedrører forholdene i Mogadishu og ikke generelt i det sydlige og centrale Somalia, og at det således er en fejlagtig gengivelse af dommen, der findes i det samtalereferat i en konkret sag om inddragelse af en somalisk kvindes opholdstilladelse, der er citeret i artiklen ”Fejl fra Udlændingestyrelsen rejser tvivl om hjemsendelse af somaliere” (Information, 20. december 2017)? Vil ministeren bede styrelsen oplyse, om den nævnte dom på lignende måde er anvendt i andre sager, der ikke vedrørte Mogadishu, men andre dele af det sydlige og centrale Somalia?
Dato: 05-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: Udlændingestyrelsen

Endeligt svar

Dokumentdato: 02-02-2018
Modtaget: 02-02-2018
Omdelt: 02-02-2018

UUI alm. del - svar på spm. 278 om ministeren vil indhente en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der belyser, om styrelsen er enig i, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen R.H. mod Sverige (sag nr. 4601/14) alene vedrører forholdene i Mogadishu og ikke generelt i det sydlige og centrale Somalia, fra udlændinge- og intgrationsministeren

UUI alm. del - svar på spm. 278.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 05-01-2018
Modtaget: 05-01-2018
Omdelt: 05-01-2018

Spm. om ministeren vil indhente en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der belyser, om styrelsen er enig i, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen R.H. mod Sverige (sag nr. 4601/14) alene vedrører forholdene i Mogadishu og ikke generelt i det sydlige og centrale Somalia, til udlændinge- og intgrationsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version