Udlændinge- og Integrationsudvalget (UUI) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 235

Vil ministeren redegøre for i hvilket omfang, der på baggrund af dommen Paposhvili mod Belgien fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af 13. december 2016 blev foretaget en foreløbig vurdering af, om dommen gav anledning til at sætte verserende sager om humanitær opholdstilladelse i bero, mens ministeriet foretog den juridiske vurdering af dommens konsekvenser for dansk praksis for meddelelse af humanitære opholdstilladelser?
Dato: 21-12-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: flygtninge og asylansøgere, ophold og visum

Endeligt svar

Dokumentdato: 11-01-2018
Modtaget: 11-01-2018
Omdelt: 29-01-2018

UUI alm. del - svar på spm. 235 om i hvilket omfang, der på baggrund af dommen Paposhvili mod Belgien fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af 13. december 2016 blev foretaget en foreløbig vurdering af, om dommen gav anledning til at sætte verserende sager om humanitær opholdstilladelse i bero, mens ministeriet foretog den juridiske vurdering af dommens konsekvenser for dansk praksis for meddelelse af humanitære opholdstilladelser, fra udlændinge- og integrationsministeren

UUI alm. del - svar på spm. 235
Html-version
UUI alm. del - svar på spm. 206
Html-version
Brev om besvarelse af spørgsmål nr. 665, 666 og 668
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 21-12-2017
Modtaget: 21-12-2017
Omdelt: 21-12-2017

Spm. om i hvilket omfang, der på baggrund af dommen Paposhvili mod Belgien fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af 13. december 2016 blev foretaget en foreløbig vurdering af, om dommen gav anledning til at sætte verserende sager om humanitær opholdstilladelse i bero, mens ministeriet foretog den juridiske vurdering af dommens konsekvenser for dansk praksis for meddelelse af humanitære opholdstilladelser, til udlændinge- og integrationsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version