Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 347

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 222 bedes ministeren supplere med tilsvarende beregninger af følgende scenarium: Scenarie 6: som scenarie 5 i besvarelsen, men hvor beskatningen af ”Lille negativ nettokapital-/aktieindkomst”, ”Lille positiv nettokapital-/aktieindkomst” samt ”Stor positiv nettokapital-/aktieindkomst” alle fastsættes til 27,0 pct. (således at de fire søjler lyder på 24,9/27/27/27). Ministeren bedes endvidere tilføje en betragtning om forventede adfærdseffekter.
Dato: 10-04-2018
Status: Ikke besvaret
Emne: beskatning af aktier

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 10-04-2018
Modtaget: 10-04-2018
Omdelt: 10-04-2018

Spm. om at supplere svar på spm. 222 med yderligere beregning, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version