Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 173

I forbindelse med en ny praksis hos SKAT om strakskontantsalg af biler til eksport efter selvanmelderordningen, som betyder, at bilerne skal tilbageholdes i 14 dage og at det er uklart, hvilke dokumentationskrav der gælder, bedes ministeren oplyse: - Hvordan stemmer disse ændringer overens med, at EU-Domstolen i mange domme har fastslået, at selv kortere tilbageholdelse af varer udgør en ulovlig hindring for EU’s frie varebevægelser, f.eks. i sagen C-23/99 præmis 48, hvoraf det fremgår, at ”under alle omstændigheder står en tilbageholdelse, der kan vare i indtil ti dage, ikke i forhold til formålet med en sådan kontrol”? - Hvordan stemmer det upræcise dokumentationskrav overens med den forvaltningsretlige vejledningspligt? - Hvordan stemmer det nye krav om 14 dage overens med pligten til at lave lovgivningen om, hvis en administrativ ændring beror på en fornyet lovfortolkning, f.eks. FOB 1994.427, eftersom loven er uændret? - Hvordan stemmer det overens med ligebehandlingsprincippet i dansk ret og EU-ret at behandle disse virksomheder, som ikke er under mistanke for uberettiget udførsel, på samme måde som virksomheder, der er? - Hvordan stemmer det overens med, at EU-retten forbyder SKAT at indføre eksportrestriktioner over for almindelige virksomheder, som ikke er under mistanke for uberettigede udførsler, af hensyn til statskassen, jf. f.eks. C-96/08 præmis 48 og C-400/08 præmis 74 og professor, dr. Jur. Erik Werlauff, advokat Hans Sønderby og advokat Goergen, som i EU-ret og Menneskerettigheder fastslår, at ”…det kan ikke udgøre et alment hensyn, at staten gennem sin lovgivning ønsker at beskytte sig mod tab af skatteprovenu”?
Dato: 10-01-2018
Status: Foreløbigt besvaret
Emne: motorkøretøjer

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 23-03-2018
Modtaget: 23-03-2018
Omdelt: 26-03-2018

SAU alm. del - svar på spm. 173 om ny praksis hos SKAT om strakskontantsalg af biler til eksport efter selvanmelderordningen, fra skatteministeren

Endeligt svar på SAU alm. del spm 173.docx
Html-version
Nyhedsbrev feb 2017 14-dages frist.pdf
Html-version
Nyhedsbrev feb 2017 dokumentation.pdf
Html-version
Nyhedsbrev dec 2017 dokumentation.pdf
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 07-02-2018
Modtaget: 07-02-2018
Omdelt: 08-02-2018

SAU alm. del - foreløbigt svar på spm. 173 om ny praksis hos SKAT om strakskontantsalg af biler til eksport efter selvanmelderordningen, fra skatteministeren

SAU alm. del - foreløbigt svar på spm. 173.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 10-01-2018
Modtaget: 10-01-2018
Omdelt: 10-01-2018

Spm. om ny praksis hos SKAT om strakskontantsalg af biler til eksport efter selvanmelderordningen, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version