Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Bilag 109

Notat om intervention i EU-Domstolens sag C-591/17, Republikken Østrig mod Forbundsrepublikken Tyskland vedrørende den tyske vejafgift for person- og varebiler, fra skatteministeren
Emne: EU

Filer

Dokumentdato: 18-01-2018
Modtaget: 18-01-2018
Omdelt: 18-01-2018

Notat om intervention i EU-Domstolens sag C-591/17, Republikken Østrig mod Forbundsrepublikken Tyskland vedrørende den tyske vejafgift for person- og varebiler, fra skatteministeren

Oversendelseskrivelse - SAU
Html-version
Notat til Folketinget om intervention i sag C-591-17, Republikken Østrig mod Forbundsrepublikken mod Tyskland
Html-version
SKMs notat om intervention i EU-Domstolens sag C-591-17=d2c Republikken Østrig mod Forbundsrepublikken Tyskland
Html-version