L 215 Forslag til lov om ændring af straffeloven.
(Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 02-06-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 02-06-2017
Betænkning afgivet 13-06-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 14-06-2017
3. behandlet, vedtaget 14-06-2017
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at sætte ind over for utryghedsskabende tiggeri. Forslaget målrettes tiggeri i gågader, ved stationer og i offentlige transportmidler.

Det foreslås, at kravet om forudgående advarsel fra politiet som betingelse for straf afskaffes i disse tilfælde. Det foreslås endvidere, at det ved fastsættelse af straffen kommer til at indgå som en skærpende omstændighed, at tiggeriet er begået i gågader, ved stationer og i offentlige transportmidler.

Herudover foreslås det, at straffen for sådant tiggeri fremover fordobles og gøres ubetinget, hvilket betyder, at udgangspunktet vil blive 14 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde.

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Der blev ved 3. behandling vedtaget et ændringsforslag, der indebærer at tiggeri begået i eller ved supermarkeder også omfattes af lovændringen. Desuden blev der vedtaget et ændringsforslag, der indeholder en udløbsklausul (solnedgangsklausul), således at lovændringen om tiggeri (betleri) automatisk ophæves den 1. juli 2020.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 78 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0. Da mødet blev afholdt i Landstingssalen med afstemning ved at medlemmerne rejste sig op, findes der ikke detaljeret afstemningsresultat pr. medlem.