L 171 Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven.
(Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 29-03-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 25-04-2017
Betænkning afgivet 18-05-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 30-05-2017
3. behandlet, vedtaget 01-06-2017
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Lovforslagets formål er at sikre politiet bedre redskaber til at analysere, forudse, efterforske m.m. ved anvendelse af databaserede analyseredskaber.

Med lovforslaget skabes et klart retligt grundlag for politiets indsamling og behandling af offentligt tilgængelige oplysninger til brug for politiets opgaver såvel inden for som uden for strafferetsplejen.

Det foreslås desuden at forenkle politiets adgang til at modtage oplysninger om flypassagerer og besætningsmedlemmer (API-oplysninger) og samtidig sikre, at luftfartsselskaberne kun skal videregive oplysningerne til SKAT.

Endelig foreslås en ændring af toldloven, der sikrer, at poltiet som led i deres arbejde med ind- og udrejsekontrol og målrettet udlændingekontrol kan indhente disse oplysninger via den elektroniske løsning, som SKAT siden den 1. januar 2017 har etableret til håndtering af sådanne oplysninger, og som forventes at være helt på plads i juli 2017.

Det foreslås, at justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovforslagets ikrafttræden, herunder at de forskellige dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget, For stemte 81 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.