L 97 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse).
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 14-12-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 12-01-2017
Betænkning afgivet 01-02-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 07-02-2017
3. behandlet, vedtaget 09-02-2017
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:

- Et mere fleksibelt uddannelsesløft. Der indføres en midlertidig ordning i perioden fra den 1. marts 2017 til og med den 31. december 2019, hvor dagpengemodtagere, der i perioden påbegynder et uddannelsesløft i form af tilbud om en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft, får 100 pct. af den hidtidige dagpengesats under deltagelse i tilbuddet. Det er en betingelse, at uddannelsen fremgår af en landsdækkende liste over erhvervsuddannelser, der knytter sig til stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer.

- Bedre mulighed for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen. Ledige faglærte får adgang til voksenlærlingeordningen efter 6 måneders ledighed mod hidtil 12 måneder, hvis erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på arbejdskraft.

- En mere fleksibel ordning med 6 ugers jobrettet uddannelse. Dagpengemodtagere og ledige fleksjobvisiterede kan deltage i jobrettet uddannelse i op til i alt 6 uger i form af kurser inden for en bestemt erhvervsgruppe. Kurser inden for de mulige erhvervsgrupper vil fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Der indføres samtidig en 5-ugers karensperiode.

Lovforslaget udmønter dele af »Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser«, som den tidligere regering (Venstre) og arbejdsmarkedets parter (DA, FA, Lederne, LO, FTF, AC, KL og Danske Regioner) indgik den 19. august 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 100 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0