L 146 Forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven.
(FE’s adgang til oplysninger om flypassagerer og ændring af FE’s forpligtelse til sletning af oplysninger).
Af: Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Lovforslag som fremsat

Fremsat: 24-02-2017

Fremsat: 24-02-2017

Fremsat den 24. februar 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen)

20161_l146_som_fremsat.pdf
Html-version