Udlændinge- og Integrationsudvalget (UUI) Alm. del
Samling: 2016-17

Spørgsmål 666

Det fremgår af bemærkningerne til L 188 (2009-10), punkt 8.4.2., at regeringen (den daværende VK regering) ”finder, at den danske praksis for vurdering af tilgængeligheden af behandlingsmuligheder i hjemlandet bør indrettes i overensstemmelse med praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol”. Er dette også den nuværende regerings opfattelse, og vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil bringe den danske praksis i overensstemmelse med menneskerettighedsdomstolens praksis, som den er udtrykt i dommen i sagen Paposhvili mod Belgien af 13. december 2016?
Dato: 05-04-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: EU

Endeligt svar

Dokumentdato: 02-02-2018
Modtaget: 02-02-2018
Omdelt: 02-02-2018

UUI alm. del - svar på spm. 666 om, hvordan regeringen vil bringe den danske praksis i overensstemmelse med menneskerettighedsdomstolens praksis, som den er udtrykt i dommen i sagen Paposhvili mod Belgien m.v., fra udlændinge- og integrationsministeren

UUI alm. del - svar på spm. 666.docx
Html-version
UUI alm. del - svar på spm. 665.docx
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 19-10-2017
Modtaget: 19-10-2017
Omdelt: 19-10-2017

UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 666 om, hvordan regeringen vil bringe den danske praksis i overensstemmelse med menneskerettighedsdomstolens praksis, som den er udtrykt i dommen i sagen Paposhvili mod Belgien m.v., fra udlændinge- og integrationsministeren

UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 666
Html-version
UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 665
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 05-04-2017
Modtaget: 05-04-2017
Omdelt: 05-04-2017

Spm. om, hvordan regeringen vil bringe den danske praksis i overensstemmelse med menneskerettighedsdomstolens praksis, som den er udtrykt i dommen i sagen Paposhvili mod Belgien m.v., til udlændinge- og integrationsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version