Udlændinge- og Integrationsudvalget (UUI) Alm. del
Samling: 2016-17

Spørgsmål 665

Vil ministeren kommentere Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Paposhvili mod Belgien af 13. december 2016 samt seniorforsker, ph.d. Peter Vedel Kessings artikel om dommen i ”EU-ret og Menneskeret” nr. 1, 2017 og redegøre for, om dommen får konsekvenser for den danske praksis med hensyn til tildeling af humanitære opholdstilladelser efter udlændingelovens § 9 b?
Dato: 05-04-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: EU

Endeligt svar

Dokumentdato: 02-02-2018
Modtaget: 02-02-2018
Omdelt: 02-02-2018

UUI alm. del - svar på spm. 665 om kommentere Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Paposhvili mod Belgien af 13. december 2016 m.v., fra udlændinge- og integrationsministeren

UUI alm. del - svar på spm. 665.docx
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 19-10-2017
Modtaget: 19-10-2017
Omdelt: 19-10-2017

UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 665 om kommentere Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Paposhvili mod Belgien af 13. december 2016 m.v., fra udlændinge- og integrationsministeren

UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 665.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 05-04-2017
Modtaget: 05-04-2017
Omdelt: 05-04-2017

Spm. om kommentere Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Paposhvili mod Belgien af 13. december 2016 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
Titel
UUI, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål M: Samrådsspm. om, hvilke konsekvenser Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i sagen Paposhvili mod Belgien får for den danske praksis for tildeling af humanitære opholdstilladelser m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 05.04.2017
UUI, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 299: Spm. om, hvilken dato det blev det klart for ministeriet, at dommen i sagen Paposhvili mod Belgien måtte føre til en ændret praksis, til udlændinge- og integrationsministeren 12.01.2018
UUI, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 312: Spm. om, hvad forklaringen er på, at ministeren ikke besvarede UUI alm. del – spm. 665, 666, 667 og 668 (folketingsåret 2016/17) inden for 4-ugersfristen, til udlændinge- og integrationsministeren 12.01.2018
UUI, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 313: Spm. om, hvad forklaringen er på, at de foreløbige besvarelser af UUI alm. del – spm. 665, 666, 667 og 668 (folketingsåret 2016/17) af 19. oktober 2017 ikke indeholdt en redegørelse for den umiddelbare vurdering af Paposhvili-dommen, til udlændinge- og integrationsministeren 05.04.2017
UUI, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 339: Spm. om ministeren i forbindelse med den foreløbige besvarelse af udvalgsspørgsmålet fik forelagt, hvilke spørgsmål og overvejelser dommen gav anledning til og den eventuelle konsekvens her af, til udlændinge- og integrationsministeren 15.01.2018
UUI, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 340: Spm. om, hvornår ministeren første gang fik forelagt udkast til besvarelse af UUI alm. del – spm. 665 (folketingsåret 2016-17) af 19. oktober 2017, til udlændinge- og integrationsministeren 15.01.2018