Udlændinge- og Integrationsudvalget (UUI) Alm. del
Samling: 2016-17

Samrådsspørgsmål AY

Vil ministeren redegøre for forløbet i Udlændingestyrelsen efter modtagelsen af den undtagelsesfrie instruks, herunder hvorvidt der ved modtagelsen i Udlændingestyrelsen opstår bekymring omkring lovligheden af instruksen, hvorvidt der iværksættes tiltag med henblik på at foretage en undtagelsesfri adskillelse i sagerne, samt hvornår man i Udlændingestyrelsen bliver opmærksom på, at instruksen er ulovlig i sit indhold, og hvornår man ophører med at administrere i overensstemmelse med instruksen?
Dato: 06-06-2017
Status: Besvaret
Emne: flygtninge og asylansøgere
Afholdelse af samrådet
Flash er ikke understøttet.
Videoen kan ses på en desktop computer.

Filer

Dokumentdato: 06-06-2017
Modtaget: 06-06-2017
Omdelt: 06-06-2017

Samrådsspm. om forløbet i Udlændingestyrelsen efter modtagelsen af den undtagelsesfrie instruks m.v., til udlændinge- og integrationsministeren

Samrådsspørgsmål.pdf
Html-version
Titel
UUI, Alm.del - 2016-17 - Samrådsspørgsmål AT: Samrådsspm. om forløbet op til beslutningen af 10. februar 2016 om undtagelsesfrit at adskille ægtepar på asylcentre m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 06.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Samrådsspørgsmål AU: Samrådsspm., om beslutningen om at fjerne en formulering fra et udkast til en pressemeddelelse m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 06.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Samrådsspørgsmål AW: Samrådsspm. om forløbet efter at ministeren fjernede formuleringen om at foretage en konkret vurdering i pressemeddelelsen af 10/2-16 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 06.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 922: Spm. om udesendelse af vejledningen om fortolkning af Danmarks internationale forpligtelser ift. indkvartering af mindreårige ægtefæller, til udlændinge- og integrationsministeren 06.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 923: Spm., om den gældende praksis for indkvartering af mindreårige ægtefæller, til udlændinge- og integrationsministeren 06.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 924: Spm., om indkvarteringsinstruksen om mindreårige ægtefæller er i overensstemmelse med forvaltningsrettens legalitetsprincip, til udlændinge- og integrationsministeren 06.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 937: Spm. om talepapir fra samrådet den 23/6-17 om lovligheden af ministerens instruks om mindreårige gifte asylansøgere, til udlændinge- og integrationsministeren 27.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 940: Spm. om, hvornår Justitsministeriet blev bekendt med, at udlændingeministerens instruks af 10/2-16 var ulovlig m.v., til justitsministeren 28.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 950: Spm. om, hvad der menes med formuleringen under hensyntagen til Danmarks internationale forpligtelser m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 28.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 951: Spm. om, hvordan adskillelse af asylansøgere fra deres ægtefælle/samlever kan sidestilles med en beslutning om at ændre indkvarteringssted for ikke-gifte asylansøgere m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 28.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 952: Spm., om det var i overensstemmelse med god forvaltningsskik og juridiske fortolkningsprincipper som konkret retlig subsumption, da Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10/2-16 til den 28/4-16 henførte tvangsadskillelse af mindreårige asylansøgere m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 28.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 953: Spm. om, hvor mange tilfælde Udlændingestyrelsen har adskilt mindreårige asylægtepar uden korrekt partshøring m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 28.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 954: Spm. om, i hvor mange tilfælde Udlændingestyrelsen ulovligt har adskilt mindreårige asylægtepar m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 28.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 955: Spm., om forskellen på den lovlige praksis og den ulovlige praksis m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 28.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 956: Spm. om kommentar til artiklen Juridiske eksperter: Ulovligt at lade adskilte par vente i månedsvis i Information den 23/6-17 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 28.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 957: Spm. om ulovlig administration og ministeransvar m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 28.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 958: Spm. om ministeren anerkender, at det er ministerens ansvar, at der ikke blev fulgt op med en skriftlig forklaring på den ulovlige praksisændring m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 28.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 959: Spm., om det er normal praksis, at pressemeddelelser, der foreskriver en praksisændring udarbejdes inden administrationsgrundlaget er på plads m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 28.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 960: Spm., om ministeren vil besvare samrådsspørgsmål AZ skriftligt m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 28.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 961: Spm., om god forvaltningsskik og juridiske fortolkningsprincipper m.v., til justitsministeren 28.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Bilag 217: Transkribering af åbnet samråd om lovligheden af udlændinge- og integrationsministerens instruks om mindreårige gifte asylansøgere, fredag den 23. juni 2017, kl. 9.30, jf. UUI alm. del - samrådsspørgsmål AW-AZ 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 971: Spm. om Udlændingeministeriets embedsmænd ikke har levet op til deres pligt til at gøre ministeren opmærksom på, at ministerens pressemeddelelse førte til ulovlig administration i Udlændingestyrelsen, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 972: Spm. om Udlændingeministeriets har sagt fra over for ministerens instruks af 10. februar 2016 om, at ingen mindreårige under 18 år måtte indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever – uanset om parret havde et eller flere fælles børn, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 973: Spm. om Udlændingeministeriet vil oplyse, hvornår embedsmænd i departementet gjorde ministeren bekendt med, at det ikke vil være lovligt uden undtagelse at indkvartere alle mindreårige ægtefæller/samlevere under 18 år adskilt, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 974: Spm. om det er korrekt forstået, at ministeren den 10. februar 2016 udsendte sin undtagelsesfrie pressemeddelelse, og at Udlændingestyrelsen frem til, at sagerne den 28. april 2016 blev genoptaget, nåede at træffe beslutning om at adskille 23 par uden fyldestgørende partshøring, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 975: Spm. om det er ministeren eller ministeriets ansvar, at ministerens pressemeddelelse førte til ulovlig administration i Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar 2016 til den 28. april 2016, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 976: Spm. om ministeren mener, at det bør have personalemæssige konsekvenser for ministerens embedsværk, at ministeriet har gennemført en ulovlig administration ved ikke at foretage korrekt partshøring fra den 10. februar 2016 til den 28. april 2016 uden at ministeren – ifølge ministerens svar på samrådet den 23. juni 2017 – blev gjort opmærksom på dette, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 977: Spm. om ministerens svar på UUI alm. del - spm. 847, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 978: Spm. om spørgsmål fra Mattias Tesfaye under samrådet den 23. juni 2017 om der var nogen i embedsværket, der orienterede ministeren om, at der ikke blev administreret i henhold til lovgivningen og internationale konventioner i perioden fra den 10. februar 2016 indtil den 28. april 2016, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 979: Spm. om, hvornår ministeren mundtligt eller skriftligt fik forelagt brevet af 3. marts 2016 fra Røde Kors, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 980: Spm. om, hvornår ministeren mundtligt eller skriftligt fik forelagt brevet fra Institut for Menneskerettigheder af 22. marts 2016, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 981: Spm. om svar på UUI alm. del – spm. 759 (Folketingsåret 2015/16) af 26. september 2016, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 982: Spm. om ministeren selv har underskrevet ministersvaret af 25. april 2016 til Institut for Menneskerettigheder på baggrund af instituttets henvendelse af 22. marts 2016, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 983: Spm. om ministeriets embedsmænd kan bekræfte, at det – som oplyst af ministeren under samrådet den 23. juni 2017 – er korrekt, at ministeren ikke blev oplyst om, at Udlændingeministeriet den 19. februar 2016 sendte en kopi af ministerens skriftlige instruks til Justitsministeriet og bad om Justitsministeriets uformelle bemærkninger til sagen, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 984: Spm. om at ministeren oplyste under samrådet den 23. juni 2017, at ministeren ikke ved, hvem der sendte ministerens pressemeddelelse pr. mail til Udlændingestyrelsen den 10. februar 2016, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 985: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvordan ministeren har fulgt sagerne tæt, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 986: Spm. om svar på UUI alm. del – spm. 810 af 21. juni 2017, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 987: Spm. om, hvorfor ministeren ikke gav Naser Khader et juridisk udtømmende svar på spørgsmål S 630 (Folketingsåret 2015/16), til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 988: Spm. om ministeren var bekendt med, at ministerens svar S 630 af 24. februar 2016 til Naser Khader ikke var juridisk udtømmende, og dermed ikke i overensstemmelse med ministerens sandhedspligt, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 989: Spm. om at, ministeren erkendte under samrådet den 23. juni 2017, at der ikke har været administreret i overensstemmelse med gældende ret i perioden fra den 10. februar 2016 og frem til den 28. april 2016, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 990: Spm. om at, ministeren erkendte under samrådet den 23. juni 2017, at der ikke har været administreret i overensstemmelse med gældende ret i perioden fra den 10. februar 2016 og frem til den 28. april 2016, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 991: Spm. om, at der var løbende juridiske drøftelser mellem departementet og Udlændingestyrelsen bl.a. i forhold til udarbejdelse af retningslinjer om rammerne for ordningen, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 992: Spm. om ministerens indkvarteringsinstruks, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 993: Spm. om ministerens indkvarteringsinstruks og ministerens pressemeddelelse er det samme, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 994: Spm. om ministerens under henvisning til Justitsministeriet besvarelse af UUI alm. del – spm. 835 og 836, vil besvare de samme to spørgsmål, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 995: Spm. om ministeren er enig med statsministeren i, at en pressemeddelelse udsendt af et ministerium er omfattet af en ministers sandhedspligt, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 996: Spm. om svar på UUI alm. del – spm. 841, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 997: Spm. om, hvornår ministeren blev bekendt med, at ministerens pressemeddelelse var blevet omsat til en instruks af embedsværket, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 998: Spm. om, at adskilt indkvartering af unge asylansøgere ikke var særskilt opført på den dagsorden for koncerndirektionsmødet, der blev udsendt forud for mødet, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 999: Spm. om, at det på koncerndirektionsmødet den 10. februar 2016 ikke blev konkluderet, at Udlændingestyrelsen skulle administrere indkvarteringsinstruksen i overensstemmelse med dansk ret og international lovgivning, til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 1000: Spm. om supplerende svar på UUI alm. del – spm. 856 , til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 1001: Spm. om supplerende svar på UUI alm. del – spm. 858 , til udlændinge- og integrationsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 1002: Spm. om Justitsministeriet vil redegøre for en embedsmands forpligtigelser i forhold til at gøre sin minister opmærksom på, at der foregår ulovlig administration, til justitsministeren 30.06.2017
UUI, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 1003: Spm. om Justitsministeriet vil besvare UUI alm. del – spm. 829 på ny, til justitsministeren 30.06.2017

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0