Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) Alm. del
Samling: 2016-17

Spørgsmål 12

Ministeren bedes redegøre for totaløkonomien i hvert enkelte af de 3 OPP-projekter i relation til sygehusbyggerierne Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland, som PKA har vundet udbuddet af. Til sammenligning bedes ministeren over for hver af de 3 OPP-projekter opstille en business case med regionen som bygherre af en totalentreprise. Ministeren bedes i sit svar oplyse, hvilke forudsætninger der er anvendt i beregningen af totaløkonomien, for så vidt angår: • Risikotillæg • Effektiviseringsgevinster • Diskontering af betalingsstrømmen • Realrenten til diskontering Ministeren bedes endvidere oplyse summen af den samlede betalingsstrøm i både de 3 OPP-projekter og i de offentlige totalentrepriser, når betalingerne ikke diskonteres. Spørgsmålet ønskes besvaret inden besvarelsen af SOU alm. del - samrådsspm. H-K.
Dato: 07-10-2016
Status: Endeligt besvaret
Emne: kommuner

Endeligt svar

Dokumentdato: 23-11-2016
Modtaget: 23-11-2016
Omdelt: 23-11-2016

SOU alm. del - svar på spm. 12 om at redegøre for totaløkonomien i hvert enkelte af de 3 OPP-projekter i relation til sygehusbyggerierne Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland, som PKA har vundet udbuddet af, fra sundheds- og ældreministeren

Svar på spm. 12
Html-version
Bidrag fra Region Syddanmark
Html-version
Bidrag fra Region Midtjylland
Html-version
Bidrag fra Region Sjælland
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 03-11-2016
Modtaget: 03-11-2016
Omdelt: 03-11-2016

SOU alm. del - foreløbigt svar på spm. 12 om at redegøre for totaløkonomien i hvert enkelte af de 3 OPP-projekter i relation til sygehusbyggerierne Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland, som PKA har vundet udbuddet af, fra sundheds- og ældreministeren

Foreløbigt svar på spm. 12
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 07-10-2016
Modtaget: 07-10-2016
Omdelt: 07-10-2016

Spm. om at redegøre for totaløkonomien i hvert enkelte af de 3 OPP-projekter i relation til sygehusbyggerierne Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland, som PKA har vundet udbuddet af, til sundheds- og ældreministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version