Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2016-17

Spørgsmål 615

Ministeren bedes redegøre for, hvordan beregningerne, som ligger til grund for provenutabet ved en sænkelse af registreringsafgiften, er lavet, jf. ”Sådan forlænger vi opsvinget”, herunder umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb men før adfærd, provenu efter adfærd og en udskilning af arbejdsudbudseffekten. Derudover bedes ministeren redegøre for de gjorte antagelser og for, hvad disse antagelser er baseret på.
Dato: 06-09-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: finanslov, virksomhedsskat

Endeligt svar

Dokumentdato: 02-10-2017
Modtaget: 02-10-2017
Omdelt: 03-10-2017

SAU alm. del - svar på spm. 615 om, hvordan beregningerne, som ligger til grund for provenutabet ved en sænkelse af registreringsafgiften, er lavet, fra skatteministeren

SAU alm. del - spm. 615.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 06-09-2017
Modtaget: 06-09-2017
Omdelt: 06-09-2017

Spm. om, hvordan beregningerne, som ligger til grund for provenutabet ved en sænkelse af registreringsafgiften, er lavet, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version