Om forslag til vedtagelse

Fremsat:
31-05-2016
Forslag til vedtagelse:
Folketinget - bekræfter beretningen over B 40 (2013-2014) og udtrykker sin støtte til en retfærdig, varig og gensidigt acceptabel politisk løsning, der følger FN’s bestræbelser, - understreger, at samtlige parter i konflikten må bidrage til fremdrift i forhandlingsprocessen og - understreger vigtigheden af at forbedre menneskerettighedssituationen i Vestsahara. Folketinget opfordrer regeringen til - fortsat at støtte FN’s og Sikkerhedsrådets bestræbelser på at opnå en fredeligt forhandlet løsning, - at støtte, at MINURSO’s mandat udvides til at omfatte overvågning af menneskerettighedssituationen, såfremt dette viser sig muligt i FN’s Sikkerhedsråd, - at fraråde offentlige institutioner at engagere sig i finansielle aktiviteter og indkøb af varer fra områder med uafklaret folkeretlig status som Vestsahara, så længe der ikke er klarhed over, om transaktionerne kommer lokalbefolkningen til gode og - at opfordre danske virksomheder til at udvise særlig agtpågivenhed ved engagement i områder med uafklaret suverænitet som Vestsahara, og sikre at deres kommercielle aktiviteter ikke skader lokalbefolkningen.
Afstemning:
Vedtaget 112 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget
Fremsat under:

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0